Zagubione Godziny Białego Królika

Poznaj Krainę Parku Miliona Świateł, odnajdź zaklęte symbole, przemknij niezauważenie obok strażników królowej i zostań bohaterem jakiego Kraina Czarów potrzebuje. W wyniku serii niefortunnych zdarzeń
Białemu Królikowi pękł jego cenny zegarek. 

Poszukuje on śmiałków, którzy udadzą się w podróż szklakiem króliczych łapek i pomogą puchatemu przyjacielowi odnaleźć to co utracone.

Czy zdołasz odzyskać zagubione godziny?

Elementy rozgrywki

Zagadki

Rozwiązuj zagadki, szukaj śladów, sprostaj wyzwaniom pozostawionym na szlaku.

Graj swoim tempem

Gra nie jest na czas na jej przejście masz czas do zamknięcia parku. Średni czas ukończenia gry to 60 minut.

Fabuła

Poznaj historię Biłego Królika i odnajdź tajną lokalizację.

Wystarczy telefon

Do obsługi gry potrzebny jest tylko telefon z dostępem do Internetu. Wiadomości wysyłane są w języku polskim.

Jak zacząć grę?

Niedaleko za króliczą norą odnajdź drzewo zmyłki i gdy już zobaczysz jego kolorowe tabliczki wstukaj START, wtedy nasza przygoda się rozpocznie!

Otwórz czat gry. Linkiem z grą podziel się z bliskimi. Postępuj według poleceń.

Wyślij odpowiedź jak będziesz znał rozwiązanie. W razie problemów skorzystaj z podpowiedzi.

Pierwsze zadanie otrzymasz od białego Królika.

Instrukcja

W trakcie Twoich zmagań, będziemy wysyłać wiadomości na Twój telefon.
Poniżej znajduje się tabela z wiadomościami, które możesz wysłać, jeżeli uznasz że potrzebujesz pomocy.

Kiedy wyślesz...
pomiń
pomoc
postęp
My wyślemy...

Następne w kolejności wyzwanie. Aktualne zostanie pominięte.

Jedna z podpowiedzi do zagadki.

Na jakim etapie gry się znajdujesz. Dzięki temu będziesz wiedział ile pozostało do końca przygody.

Zaakceptuj regulamin
by zagrać


   § 1 DEFINICJE

   Gracz – osoba fizyczna zawierająca biorąca udział w grze “Zagubione Godziny Białego Królika”

   Organizator – Multidekor spółka akcyjna z siedzibą w Piastowie przy ul. Stanisława Noakowskiego 4, 05-820 Piastów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921749, NIP 5342487835, zwany dalej „Organizatorem”.

   Regulamin – niniejszy regulamin gry

   Gra – gra terenowa dostepna przez aplikacje webową o nazwie “Zagubione Godziny Białego Królika”


   § 2 INFORMACJE OGÓLNE

   Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu gry spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością aplikacji gry z z telefonem Gracza

   Korzystanie z gry nie wymaga zakładania Konta. Rozpoczęcie gry oznacza akceptację regulaminu gry.

   Organizotr nie ponosi odpowiedzialności za działanie telefonu gracza.


   § 3 ZASADY OGÓLNE

   Gracz akceptuje, że grę rozpocznie w godzinach między godziną 17:00 a 21:00 po zakupieniu biletu do Parku Miliona Świateł.

   Gracz akceptuje, że do wzięcia udziału w grze potrzebne jest urzadznie mobilne z dostępem do internetu.

   Gracz akceptuje fakt, że wszystkie koszty związane z poborem danych podczas gry sa po stronie Gracza.

   Gracz akceptuje fakt, że Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości gry w różne dni i w dowolnej godzinie.

   Gracz nie będzie niszczył żadnych rekwizytów na trasie gry.

   Gracz pozostawi napotkane rekwizyty w takim samy stanie jak je zastał.

   Gracz bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie zniszczenia, które powstały przez współgraczy.

   Gracz podczas uczestnictwa w Grze będzie zachowywał się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.


   § 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym momencie.

   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

   Zdjęcia z Gry

   EnglishPolishUkrainian
   Przewiń do góry